Khoảng 1/5 số lượng nhà ở của Trung Quốc đang bị bỏ trống

.
Nguồn: vietnambiz.vn