Giải cứu nhà tái định cư tại TP.HCM, cần hạn chế "nói thách"

.
Nguồn: vietnambiz.vn