20 m2 chỗ ở tối thiểu để nhập hộ khẩu TP HCM

.
Nguồn: vietnambiz.vn